Horaris


La Dida oferim opcions d’inscripció al servei de 3, 4 o 5 dies setmanals!Horaris d’assistència:  
9 a 12h
o  de 9 a 15h


Horaris de serveis:


Menjador i descans: 12 a 15h

Acollida matí: 
8 a 9h
8:30h a 9h

Acollida de tarda: 
15 a 16:30h
 15:45 a 16:30h